Nieuws

Natuurlijk middelen voor de varkenshouderij gezocht

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken wordt het stalboekje voor de varkenshouderij ge-update.

Doel hiervan is bewustwording en kennisverspreiding van middelen en methoden om het gebruik van antibiotica in de varkenshouderij te reduceren.

Aanmelden van natuurlijke producten die  de varkensgezondheid kunnen ondersteunen kan tot 20 december 2019 bij projectleider dr. Maria Groot van RIKILT Wageningen UR, email maria.groot@wur.nl.

Middelen worden alleen opgenomen als de samenstelling bekend is (mag onder geheimhouding aan het RIKILT) en de werking uit (praktijk)onderzoek is gebleken.

Tevens roepen we houders van dieren op om ervaringen (zowel positieve als negatieve) met natuurproducten te melden. Dit kan ook bij Maria Groot of bij de NVF via email nvf@fyto.nl.Test