Disclaimer

Copyright

Alle elementen (teksten, graphics enz.): © Fyto-V 2007.

Rechten
Hoewel aan alle pagina's van de Fyto-V-website de grootst mogelijke zorg wordt besteed kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De beheerder van Fyto-V is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuistheden op de Fyto-V-website.

Informatie die van essentieel belang is voor gebruikers dient altijd door gebruikers zelf te worden geverifieerd. De informatievoorziening door de Fyto-V richt zich op gebruikers van en geïnteresseerden in het gebruik van kruidenpreparaten bij landbouwhuisdieren.

Links naar derden
Links naar derden vallen buiten de controle van Fyto-V. Voor de inhoud van pagina's van derden kan de Fyto-V nooit verantwoordelijk worden gehouden.
We willen hierbij niet medisch geschoolde personen waarschuwen voor de massa medische en pseudo-medische informatie die op het internet te vinden is. Heeft u een diergeneeskundig probleem, raadpleeg dan a.u.b. uw dierenarts.

Linken naar Fyto-V-website
Linken naar de Fyto-V-website is toegestaan mits de goede naam van Fyto-V niet wordt aangetast en er geen instemming van de beheerder van Fyto-V wordt gesuggereerd waar dat niet het geval is.
Linken naar de Fyto-V-website moet bij voorkeur geschieden naar de homepage www.fyto-v.nl en in een nieuw venster.
Gebruik van het Fyto-V-logo is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de beheerder van Fyto-V.


Contact via de pagina contact op de menu balk.


Test