Fytotherapie

Fytotherapie wordt door de NVF (Nederlandse vereniging voor Fytotherapie) gedefinieerd als: de professionele toepassing van plantaardige geneesmiddelen met als doel de gezondheid te behouden of te bevorderen. In de context van dit project wordt onder fytotherapie verstaan: het preventief of curatief toepassen van kruidenpreparaten bij landbouwhuisdieren, hetzij als voeder, als voederadditief of als diergeneesmiddel.


Test