Fyto-V

Home



Fyto-V is de werknaam van het project: Ontwikkelen van fytotherapie als middel bij het reduceren van en/of behandelen van dierziekten.

Het project is in 2006 op verzoek van Bioconnect en de sector door het ministerie van LNV in het leven geroepen ten behoeve van de biologische veehouderij. Dit om meer werkzame kruidenpreparaten (fytotherapeutica) voor deze sector beschikbaar te krijgen. Daarnaast bestaat ook in de reguliere veehouderij belangstelling voor dergelijke producten om een vermindering van antibioticagebruik mogelijk te maken. In het bestek wordt gevraagd naar de stand van zaken (welke veelbelovende middelen er zijn) en naar een advies over hoe de wetgeving de verdere productontwikkeling mogelijk kan maken. Tenslotte wordt gevraagd hoe de acceptatie van die fytoproducten met een bewezen werkzaamheid, kan worden verhoogd.

Het onderzoek is eind 2008 afgerond. De rapportages staan vermeld op de site van het RIKILT.

Uitvoerders van het project zijn:





Powered by Site-Easy